Slide background

BEZHALOGÉNOVÉ A NEDYMIVÉ ZMESI

RoHS ECO-Green – ZMES PRE VÝROBU KÁBLOV

Ekologická – nedymivá, na báze bezhalogénovaného retardéru horenia.
Zmes na káble – šetrná k životnému prostrediu, nedymivá, bezhalogénová.

Šetrná k životnému prostrediu

Bezhalogénová, nízka hustota dymu, bez Pd, bez S/Sb.

Ľahké spracovanie

Bez potreby špeciálnych ektrudérov, spracovanie v PVC extrudéri.

Vynikajúce mechanické vlastnosti

Zachováva fyzikálne a mechanické vlastnosti polyméru.

Excelentné spomalenie horenia

Skúška VW-1 (jednoduché vertikálne horenie).
Stupeň A alebo B v IEC 60332-3 v závislosti od štruktúry káblu.

Konkurenčné ceny

Menšia hustota, lepšia kvalita, konkurenčná cena.