IČO: 47609184 
DIČ: 2024008789
IČ DPH: SK2024008789
Bankové údaje:
Banka: Fio banka a.s.
Názov účtu: abdex Slovakia s.r.o.
Číslo účtu: 2700606125/8330
IBAN: SK90 8330 0000 0027 0060 6125
SWIFT: FIOZSKBAXXX