Slide background

RETARDÉRY HORENIA A MODIFIKÁTORY

Produkty pre plastársky priemysel

halogénové retardéry horenia
bezhalogénové retardéry horenia
retardéry horenia vo forme masterbatchí
retardéry horenia v práškovej forme
bezhalogénové zmesi do káblov
antioxidanty a modifikátory , čierne mastebatche

Bezhalogénové retardéry horenia

melamín kyanurát (MC), najmä pre PA6, PA66
červený fosfor (RP), najmä pre PA66
ammonium polyphosphate (APP), najmä pre PP
ammonium phosphate (PNP), najmä pre PP
aromatické phosphates (OP), najmä pre ABS,PS
bezhalogénové nedymivé zmesi pre káble

Halogénové retardéry horenia typ MB

50-90% masterbatche halogénových retardérov horenia ako:

  • chlórované parafíny
  • decabromodiphenyl oxid
  • decaromodiphenyl éter
  • deriváty bisphenolu
  • polyaromatické brómované deriváty

na rôznych nosičoch, najmä na báze PO a príslušné aditíva pre špecifické MB široké použitie v oblasti polymérov

Naša oblasť pôsobenia

kompoundéri (polyméry pre strojárenstvo, PO, guma)
výrobcovia masterbatchí , (FR)
výrobcovia polymérov(PO, PA, PVC, ABS, PC,PS)
výrobcovia peny a vlákien (PO,PU, PA)
výrobcovia káblov a výrobcovia výliskov
Slovenská rep., Maďarsko, Poľsko, Česká republika

Retardéry horenia pre LDPE peny

Splnenie normy DIN 4102 B2,B1, ktorá je najčastejšie požadovaná v stavebnom priemysle je veľmi ovplyvnené použitou technológiou a preto je používanie retardérov horenia vysoko doporučované.
Požitie retardérov je vhodné pre rôzne technológie (mechanické aj chemické napeňovanie), ako aj pre aplikáciu crosslinks.
Každý proces výroby je variabilný a individuálny v závislosti od použitia výplne, teploty a chladenia, hrúbky peny, atď..

Všeobecné doporučené dávkovanie je potrebné prispôsobiť aktuálnym požiadavkám a podmienkam.

RF 132 (retardéry horenia (masterbatche) na báze brómu (tavený typ FR)

Nosič je LLDPE (lineárny polyetylén s nízkou hustotou)
Doporučené dávkovanie FR: 4-6 % B2 and 10-12 % B1

RF 81 alebo RF 121 (retardéry horenia na báze brómovej výplne)

Nosič je LDPE (polyetylén s nízkou hustotou)
Difference is the type of the brominated FR used.
8 znamená DECA a 12 znamená non-diphenyloxide
Doporučené dávkovanie FR: 6-9 % B2 and 12-15 % B1

RF 101 (FR na báze chlórovaného parafínu)

Nosič je LDPE (polyetylén s nízkou hustotou)
Doporučené dávkovanie FR: 4-6 % B2

Retardéry horenia pre PA

Melamine Cyanurate,prášok (MC or MC-HD)

Doporučené dávkovanie pre PA6,66 plnený je 13-15 wt % pre UL94-V0
Doporučené dávovanie pre PA6,66 spevnené sklenené vlákno je 15 % MC a 10% GF
Doporučené dávkovanie pre PA6,66 nespevnené je 6-12 % for UL94-V0

RF 81 or RF 121, masterbatche (FR na báze brómovej výplne)

Nosič je LDPE (polyetylén s nízkou hustotou)
Doporučené dávkovanie je 20-25 % pre UL94-V0

Bómovaný polystyrén (BPS), prášok

Výhoda MFI , doporučené dávkovanie je 25-28 % pre UL94-V0

Červený fosfor na báze MB (RPM), masterbatch

Výhoda je vysoké CTI a malé dávkovanie 12-16 % pre UL94-V0

Retardéry horenia pre polyolefíny

RF 132 (retardéry horenia (masterbatche) na báze brómu (tavený typ FR)

Nosič je LLDPE (lineárny polyetylén s nízkou hustotou)
Oporučené dávkovanie je 4-8 % pre UL94-V2

RF 81 or RF 121 (masterbatche (FR na báze brómovej výplne FR)

Nosič je LDPE (polyetylén s nízkou hustotou)
Doporučené dávkovanie je 20-25 % pre UL94-V0

PNP1 (bezhalogénový FR)

FR na báze fosfátu
Doporučené dávkovanie je 30-35 % pre UL94-V0

Poznámka: Uvedené dávkovania sú len doporučené a preto je potrebné ich prispôsobiť konkrétnym požiadavkám.

UV a antistatické stabilizátory a čistiace zmesi

Ultra plast

Je nový kvalitný čistiaci granulový prostriedok, ktorý eliminuje všetky Vaše problémy pri zmene farby alebo materiálu. Po mnohých testovaniach sa podarilo kvalitu výrobku neustále zlešovať.

Ako produkt funguje?

Výrobok nepoškriabe zariadenie- čistenie je založené na chemickej reakcii. Vďaka tomu sa zvyšky farby, hrdze, farebných fľakov a iných nečistôt zmäkčia, odstránia a vystreknú zo stroja.

Tento nový spôsob čistenia je vďaka expandujúcemu činidlu ešte efektívnejší, zvlášť pri použití v obtiažnych situáciách: v odplyňovacích strojoch a plastovacích akumulátoroch.

Pri použití Ultra Plastu nie je potrebné meniť teplotu pri pracovnom procese. To znamená použitie bez čakania počas čistiaceho cyklu.

 

Výhody výrobku

Nie je jedovatý
Čistiaci proces prebehne bez straty času
Bezpečné a jednoduché použitie. Excelentná účinnosť.
Šetrí čas počas čistiaceho procesu. Šetrenie materiálu.
Bez zápachu
Neničí stroje a zariadenia: neobsahuje drsné častice a rozpúšťadlá.

Pri pravidelnom používaní chráni oceľ pred oxidáciou a vytvára ochrannú nepriľnavú vrstvu, čím ešte samotný čistiaci proces urýchluje.
Možnosť použitia vo všetkých typoch vstrekovania s hot runners
Všetky zložky Ultra Plast-u sú bezpečné podľa FDA.
Certifikové podľa CE200//72 pre kontakt s potravinami a nápojmi

Použitie v nasledovných zariadeniach

Vstrekolisy
Zariadenia vyfukujúce výlisky s alebo bez plastovacích akumulátorov
Extrudéry
Vstrekovanie s hot runners
Injekčné zariadenia pre predlisky

Biodegratívne prísady

1. Typy bio odbúrateľných plastov

Rozoznávame dva typy bio odbúrateľných plastov – oxo bio odbúrateľné( pomocou kyslíka) a hydro bio odbúrateľné ( pomocou vlhkosti) niekedy nazývané aj na báze škrobu. Obidva systémy používajú k odbúraniu kyslík ( hoci hydro bio odbúrateľné budú degradovať tiež anionovo produkujúc metán).Výrobky na báze škrobu majú tendenciu sa odbúravať trochu rýchlejšie, ale tieto materiály sú menej pevnejšie ako oxo – bio odbúrateľné ( napr. pri balení plastových fliaš vrecia sú príliš slabé pri nosení).Vyhovujú medzinárodným kompostovacím štandardom, ktoré boli špeciálne určené pre nich ( ASTM D6400/EN 13432). Hydro bio odbúrateľné výrobky sa začleňujú do priemyselného kompostového systému ale nemôžu byť recyklované. Nemôžu stúpiť do existujúceho recyklačného prúdu, pretože majú inú chemickú štruktúru ako bežné plasty.

2. Čo je oxo – bio odbúrateľnosť

Oxo bio odbúrateľný proces používa dve metódy na naštartovanie bio odbúrateľnosti. Tieto metódy sú fotodegradácia ( UV) a tepelná oxidácia. UV degradácia používa UV svetlo k rozpadu a odbúrateľnosti výrobku. Tepelný oxidačný proces používa čas a teplo k rozpadu plastu. Obidve metódy značne znižujú molekulovú váhu plastu a dovoľujú týmto časticiam sa odbúrať oveľa rýchlejšie než by sa odbúravali bez zaradenia degradačného spúšťača.

3. Chemický mechanizmus oxo bio odbúrateľnosti.

Chemický mechanizmus oxo bio odbúrateľnosti je degradácia radikálov v polyméroch s dlhým reťazcom pomocou kyslíka a súčasne tvorby hydroxyl a karboxy skupín s nižnou molekulovou hmotnosťou ( MW 1 000- 5 000) kde molekuly sú hydrofilné a vhodné k ďalšej bio odbúrateľnosti. Oxo bio odbúrateľné aditíva katalyzujú tento proces a napomáhajú degradácii v požadovanom čase.

4. Rozdielnosť oxo bio odbúrateľnosťi od iných biodegradácii.

Oxobiodegradácia je oxidačný proces kde molekula v reťazci je štiepená na menšie a menšie častice a v určitom bode biodegradáciu je zístaná voda, CO2 a biomasa. Na druhej strane bio odbúrateľné plasty sú výsledkom aeróbnej a anaeróbnej bakteriálnej aktivity . Na rozdiel od bežných plastov a oxobioodbúrateľných plastov , bio polymérne plasty sú vyrobené zo škrobu( obyčajne kukurica) – t.j. sú produkty polymliečnej kyseliny.

5. Definície typov odbúrateľných plastov

Oxo-bio odbúrateľné plasty – sú plasty ,ktoré podstupujú značnú zmenu v ich chemickej štruktúre na základe špeciálnych vonkajších podmienok ,výsledkom čoho je strata vlastností a následné akcie mikroorganizmov kompletujú biodegradáciu.( ako je popísané v ASTM D 6954-04).

Bioodbúrateľné plasty – sú odbúrateľné plasty, ktorých degradácia je výsledkom činnosti prírodne sa vyskytujúcich mikroorganizmov ako sú baktérie , fungi a algae

6. Sú všetky odbúrateľné produkty tie isté?

Nie. Rozoznávame dve kategorie.- oxo bio odbúrateľné a hydrobio odbúrateľné, niekedy nazývané aj produkty na báze škrobu. Tieto produkty na báze škrobu majú tendenciu degradovať trochu rýchlejšie ale je známe , že nie sú tak odolné ako priemyselné oxo bio odbúrateľné( napr.sú príliš slabé na obaly ,ktorými sa balia sady PET fliaš).Vyhovujú medzinárodným kompostovacím štandardom, ktoré sú vlastne pre ne určené. Hydro bio odbúrateľné produkty nemôžu byť použité do súčasného recyklačního cyklu, pretože majú úplne odlišnú chemickú štruktúru ako bežné plasty. Obidva produkty majú svoje miesto na trhu a majú svoje výhody. 

7. Recyklovateľnosť oxo bio odbúrateľných produktov

Tieto produkty môžu ísť do recyklačního cyklu. Priemyselné testovanie ukázalo, že prítomnosť oxo bio odbúrateľných aditív nemá vplyv na recyklačný proces alebo produkt.
Hydro-bio odbúrateľné produkty nemôžu byť recyklované , pretože by kontaminovali recyklačný proces a výsledný produkt v dôsledku ich rozdielnej chemickej štruktúry ako pri bežných plastoch.

8. Dávkovanie aditív

Aditívum je dodávané ako koncentrát a je obyčajne dávkované do výroby v pomere 2%.

9. Použiteľnosť aditíva

Oxo bio odbúrateľné aditíva sú používané vo všetkých typoch PP a PE.

10. Sú nejaké požiadavky na úpravu výrobného procesu?

Nie. Aditívum je pridávaný ako granulát a nepožaduje zmeny vo výrobe. Naviac nie je potrebná výrazná zmena nastavenia technologického zariadenia.

11. Môžu byť tieto aditíva používané napr.v balení potravín?

Áno. Môžu byť v styku s potravinami. V prípade viac informácii je možné kontaktovať výrobcu.

12. Trvanlivosť bio odbúrateľných konečných produktov.

S prídavkom aditíva nie je problém s trvanlivosťou konečného produktu. Degradácia produktu začína pokiaľ je produkt vystavený slnečnému žiareniu alebo teplu. Preto tieto produkty môžu byť skladované dlhší čas bez straty vlastností. Trvanlivosť plastov môže byť nastavená tak , aby vyhovovala distribučnému času a použitiu odbúrateľných produktov.

13. Zostatok po degradačnom procese.

Všetko čo zostáva z plastu obsahujúceho aditívum je voda, CO2 a biomasa. Po fáze 1 ( fyzikálno-chemická degradácia) zmesi s krátkym reťazcom a nízkou molekulovou hmotnosťou ( MW menej ako 5 000) sú následne odbúravané baktériami, fungi a Algae na CO2, vodu a biomasu.

14. Vplyv na životné prostredie.

Aditíva neobsahujú toxické ťažké kovy a majú potvrdenie, že neznečisťujú ovzdušie.

15. Ako oxobio odbúrateľné produkty vyhovujú medzinárodným štandardom pre odbúrateľné plasty

Štandardy , ktoré v súčasnej dobe existujú sú iba pre kompostovateľné plasty ( hydro-bio odbúrateľné) a tieto niesu určené pre oxobio odbúrateľné produkty.
Oxobio odbúrateľné produkty vyhovujú trom zo štyroch z hore uvedených štandardov a to veľkosti častíc, mineralizácie a kompatibility s kompostom.( podľa ASTM D6954-4), ale proces kompostovania nie je príliš rýchly. Štúdie, ktoré boli uverejnené v Quebecu , zistili , že kompostovanie prebehlo v poriadku a kvalita kompostu bola na vysokej úrovni.
Aby sa zamedzilo nedorozumenou na trhu tieto produkty nie sú ponúkané ako kompostovateľné. Oxobio odbúrateľný plastický institut (OPI), medzinárodná priemyselná asociácia spolupracuje s BNQ na vývoji programu z Qebecu, aby mohla certifikovať kompostovateľné plastické vrecia. Štandard pre chovanie plastov v pôde sa riadi podľa ASTM D 6954-2004, ktorý uznáva oxo bio odbúrateľný proces ako účinný.

Oxobio odbúrateľný koncentrát REVERTE

Spôsob použitia

REVERTE je dodávaný ako koncentrát a je obyčajne zamiešaný do polymérnej zmesi vo výrobnom procese v 2 % nom pomere ( váhovo).

Kde je použiteľná

REVERTE je použiteľná vo všetkých typoch PP a PE plastických produktoch.

Sú nejaké obavy ohľadom spracovania REVERTE vo výrobe?

Nie.REVERTE je pridávaný ako granulovaný koncentrát a nepožaduje zmeny vo výrobe.Niesu potrebné prípadné nastavenia výrobního zariadenia.

Môže byť REVERTE použitá při balení potravín?

Áno.REVERTE má schváleni pre kontakt s potravinami.V prípade ďalších informáciii kontaktujte výrobcu.

http://www.reverteplastics.com/http://www.wellsplastics.com/p>

Aká je doba životnosti výrobkov REVERTE?

Životnost oxo bio degradovateľného výrobku nije ovplyvnená pridaním REVERTE.Degradácia produktu obsahujúceho REVERTE začína ak je vystavená slunečnému žiareniu alebo teplu.preto je možné skladovať tieto produkty dlhšiu dobu bez straty ich vlastností.Životnosť plastu môže byť navrhnutá tak , aby bola v súlade s ditribučným kanálom a použitím bio odbúrateľného produktu.

Čo odchádza po degradačním procese?

Všetko čo odchádza s produktami obsahujúcimi REVERTEsú H2O,CO2 a biomasa.Po fáze (fyzikálno – chemická degradácia) sa zníži molekulová hmotnost zmesí(>MW 5000) a tie sú následne odbúravané hubami,baktériami a riasami na CO2,H2O a novej biomasy.

Je tam nejaé riziko voči prírode?

Nie.REVERTE neobsahuje ťažké toxické kovy a deklaruje že nemá vplyv na znečistenie životného prostredia.

Ako REVERTE produkty vyhovujú medzinárodným štadardom pre bio odbúrateľné plasty.

Štandardy ,ktoré momentále existujú sú iba pre hydro bio odbúrateľné plasty a tieto niesu platné pre oxo bio odbúrateľné plasty.